Konsultfabriken är Din externa ekonomiavdelning

Frigör tid till din kärnverksamhet och låt oss ta hand om hela eller delar av er ekonomi och redovisning.

Alla företag är olika och har olika behov - oavsett om du bedriver en mindre hobbyverksamhet eller ett medelstort företag är vi din givna samarbetspartner.

Tillsammans hittar vi en lösning som passar varje enskild uppdragsgivare. Vi hjälper till med bland annat redovisning, bolagsbildning, bokslut, årsredovisning, deklarationer, lönehantering.

Läs mer här om vilka tjänster vi kan erbjuda dig och ditt företag. 

Kontakta oss

Aktuellt

2016-06-15
Avdrag 11 000 kr för resor till arbetet.

Regeringen föreslår i en promemoria att beloppsgränsen höjs för när resor mellan bostaden och arbetet blir avdragsgilla i deklarationen. I dagsläget är beloppsgränsen 10 000 kr, vilket man i promemorian föreslår ska höjas till 11 000 kr. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2017 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016. 

2016-03-20
Nollränta på skattekontot?

Finansdepartementet har nu i en promemoria presenterat ett förslag som innebär att intäktsräntan på skattekontot sänks till som lägst 0%. Räntan på skattekontot styrs av basräntan, och intäktsräntan är 45% av basräntan. Basräntan får dock lägst vara 1,25%. Det vill man nu ändra genom att införa ett särskilt golv för intäktsräntan som innebär att om basräntan är 1,25% så blir intäktsräntan på skattekontot 0%. Men räntan på skattekontot kommer att stiga när det allmänna ränteläget stiger.Planen är att denna ändring ska träda i kraft 1 januari 2017.