Konsultfabriken är Din externa ekonomiavdelning

Frigör tid till din kärnverksamhet och låt oss ta hand om hela eller delar av er ekonomi och redovisning.

Alla företag är olika och har olika behov - oavsett om du bedriver en mindre hobbyverksamhet eller ett medelstort företag är vi din givna samarbetspartner.

Tillsammans hittar vi en lösning som passar varje enskild uppdragsgivare. Vi hjälper till med bland annat redovisning, bolagsbildning, bokslut, årsredovisning, deklarationer, lönehantering.

Läs mer här om vilka tjänster vi kan erbjuda dig och ditt företag. 

Kontakta oss

Aktuellt

2017-06-22
Glad Midsommar!

Glad Midssomar önskar vi på Konsultfabriken. Kontoret är stängt i morgon och öppnar åter igen på måndag den 26:e juni.

2017-05-19
Månadsuppgifter istället för kontrolluppgift.

Riksdagen har beslutat att uppgifter om löner och skatteavdrag till varje anställd ska lämnas månadsvis istället för i en årlig kontrolluppgift.

Riksdagen har nu beslutat att arbetsgivare m fl ska lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen till Skatteverket, istället för årliga kontrolluppgifter.

Syftet är att de uppgifter som nu lämnas av arbetsgivare till olika myndigheter ska bli mer effektiva genom att uppgiftslämnandet samordnas. På så sätt kommer servicen till den enskilde individen att öka. Risken minskar också för att inkomstrelaterade ersättningar blir fel och myndigheternas kontrollmöjligheter kommer att förbättras. Införandet av det nya systemet ska ske stegvis. För företag som är skyldiga att föra personalliggare och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda ska systemet med månadsuppgifter börja gälla 1 juli 2018. För övriga ska bestämmelserna börja gälla 1 januari 2019.