Konsultfabriken är Din externa ekonomiavdelning

Frigör tid till din kärnverksamhet och låt oss ta hand om hela eller delar av er ekonomi och redovisning.

Alla företag är olika och har olika behov - oavsett om du bedriver en mindre hobbyverksamhet eller ett medelstort företag är vi din givna samarbetspartner.

Tillsammans hittar vi en lösning som passar varje enskild uppdragsgivare. Vi hjälper till med bland annat redovisning, bolagsbildning, bokslut, årsredovisning, deklarationer, lönehantering.

Läs mer här om vilka tjänster vi kan erbjuda dig och ditt företag. 

Kontakta oss

Aktuellt

2016-09-07
Digital hantering av årsredovisningar.

Regeringen har nu gett Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. En delrapport ska lämnas 30 oktober 2016 och uppdraget ska slutredovisas 31 mars 2018.

2016-09-01
Förslag på ändrade regler för uppskov.

Regeringen föreslår ändrade regler för uppskov vid försäljning av privatbostäder. Dels föreslås taket för uppskov slopat under en begränsad tid, och dels föreslås ett nytt sätt att beräkna uppskovsbeloppet.